Településrendezési eszközök

 

Település szerkezeti Terv_Hatályos 2021.10.26-tól

Település szerkezeti terv leírása (Módosítva: a 96/2021. (X. 25.) sz. Kt. határozattal)

Hirdetmény

 62/2021.(VI 30.) Kt. határozat

 Főépítészi feljegyzés

 Katasztrófavédelem levél

 Tervezet - Ortaháza Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2005. (XII. 21.) Önkormányzati rendelet módosításáról

 Ortaháza - Külterületi szabályozási terv módosítása

 Képviselő-testületi határozat Ortaháza község településszerkezeti tervének módosításáról veszélyességi övezet kijelölése érdekében.

 Ortaháza - Településszerkezeti terv módosítása

 Alátámasztó munkarészek